Etika v podnikání:

Byť se ve společnosti o etice příliš nehovoří je důležitou součástí našich životů,

podnikání nevyjímaje. 

Rozhodujeme se na základě zkušeností, dobrých i špatných.

S kým se chceme stýkat, spolupracovat, komu důvěřujeme?

Koho si vybíráme, potřebujeme-li něco udělat?

Kde a jak nakupujeme?