Umění kritizovat a přijímat kritiku:

Moderní řízení předpokládá umění otevřeně a ohleduplně poskytovat zpětnou vazbu

ve vztahu k sobě navzájem, ke svým spolupracovníkům, spolupracovnicím,

nadřízeným i podřízeným.

Teoretické informace jsou doplněné praktickým cvičením, při kterém zjistíme,

co a jak můžeme v této oblasti mezilidské komunikace zlepšit.