Team Building - organizace a spolupráce:

Orientace ve společnosti a mechanismech jejího řízení.

Jak tyto mechanismy dopadají na jedince a jak může jednotlivec ovlivňovat společnost?

Jak pracovat v týmu a nebýt jen pouhou součástkou v soukolí?

Co je tajemství osobního úspěchu?