Vnitřní a vnější aktivita:  

Západní kultura považuje celá staletí za aktivního toho,

kdo činorodě ve vnějším světě stále něco vytváří a přetváří.

Jaké je však naše vnitřní já?

Co je skutečná aktivita?

Kde hledat kořeny ekologické, finanční, globální a dalších krizí?

Kde nacházet řešení?