Sebepoznání

         Psychická existence

         Osud

         Vliv myšlenky na organismus a osud

                                    Vitalita
                                    Láska, 

                                    Vlastnění

                                    Sebeuplatnění

                                    Společenství,

                                    Smysluplná činnost

          Osobnostní kvality