Společenská zodpovědnost za trvale udržitelný život:

              Co je smyslem udržitelného života v souvislosti

              s osobní a společenskou zodpovědností?