Praxe:

Od 1995             Lektorka, konzultantka, koučka, mentorka

2014                   Hodnotitelka projektů, Norské fondy, Nadace OSF, Praha

2010 - 2012       Vedoucí mezinárodního projektu "You can do it!" v ČR

2008 - 2010       Koordinátorka  strukturálních fondů EU, MČ Praha13

2006 – 2007       Vedoucí projektu Quo vadis, femina?, http://www.quovadisfemina.cz

2004 – 2005       Konzultantka fondů EU-ESF, opatření OP RLZ, NVF

Od 1997             Ředitelka, Agentura GAIA http://www.ecn.cz/gaia

1997                   Ředitelka Nadace Sue Ryder, Praha

1996                   Kandidátka do Senátu - nezávislá na kandidátce SZ

1993 – 1996       Ředitelka Kanceláře Zeleného kruhu

1992                   Asistentka náměstka GŘ České pojišťovny

1990 – 1992       Sekretářka, Osobní sekretariát Václava Havla

1989                   Mluvčí OF v Zahradním Městě, Praha 10

1988 – 1989       Uklízečka, Mateřská škola Mládežnická, Praha 10

1979 – 1988       Mateřská (synové Jan *1979, Petr *1983), spolupráce s Chartou 77

1970 – 1979       Referentka zakázek, Pozemní stavby, Praha

1968 – 1970       Sekretářka, Kozak Klatovy