PUBLIKACE, ODKAZY:

     Genius loci, Jak jsme si hráli, Knihovna E. Petišky, Brandýs n. Labem, 2016

     http://www.knihovna.brandysnl.cz/…/…/haisova-genius-loci.pdf

     Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých

     SBORNÍK vítězných příspěvků "Příběhy 20. století", PANT 2014

     SBORNÍK závěrečných prací U3V FTVS, UK, Praha 2014

     Blanka Nyklová: KRAJINOU ČESKÉHO FEMINISMU, GENDER, RP, VÝZKUM ročník 14 č.1/2013  http://www.genderonline.cz/uploads/da4ca25308364f45a8b1bdeb7ff5105634ba2574_nyklova-krajinou-soucasneho-feminismu.pdf

     NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT, Celoživotní vzdělávání, Masarykova veřejná knihovna, Vsetín 201

     ODKAZ EMILIE STREJČKOVÉ, Česká geologická služba, Praha 2013

     BUĎTE UŽITEČNÍ a ZDROJE PŘIJDOU, Národní cena kariérového poradenství, DZS, Praha 2012

     GOOD PRACTICE HANDBOOK "You can do it! Small Businesses for Women", Grundtvig, 2012 

      www.yocait.weebly.com/uploads/5/8/5/3/5853706/good_practice_handbook_yocait.pdf    

     ODMĚŇOVÁNÍ - ROVNÝ PŘÍSTUP, Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání

     KDO a CO VYTVÁŘÍ HODNOTOVÝ SYSTÉM?,  PF UP, Olomouc 2011 

     Marie Haisová: QUO VADIS, FEMINA? - Vize žen o trvale udržitelném životě, Gimli, Praha 2007

     www.quovadisfemina.cz/dl/QVF_na_web1.pdf

     1. SYMPOZIUM ČESKÉ PREZIDENTKY - úvodní příspěvek, Česká prezidentka, 2007

      http://padesatprocent.cz/docs/1_sympozium_CP-sbornik.pdf

     MATEŘSKÉ ŠKOLKY a ARCHA 21, Agentura GAIA 2003

     ŽIVOT NENÍ NA PRODEJ - Ženy, děti, příroda jako alternativa k politice WB IMF, WTO, AG, 2001

     http://gaia.ecn.cz/gb/life.pdf

     MY a EVROPA 21. století, Sborník příspěvků z dětské konference, Agentura GAIA, 2000

     QUO VADIS, MARIE?, Feminismus 90. let v Čechách - Nové čtení světa, One Woman Press, 1999

     MÁ SMYSL ZACHRAŇOVAT DĚTI S NEJMENŠÍ HMOTNOSTÍ?, NF maličkých, Olomouc 1999

     PENÍZE nebo ŽIVOT - Alternativy ke konzumnímu způsobu života, Agentura GAIA, 1998

     LIBKOVICE ZDAŘ BUH, Divus 1997

     RŮŽE mezi TRNÍM - Ženy v politice a veřejném životě, Zelený kruh, 1996