Řízení projektů:

YOU CAN DO IT! – motivace žen k tvořivosti a vlastnímu byznysu, projekt Partnerství Grundtvig, 2010 – 2012 http://yocait.weebly.com/

QUO VADIS, FEMINA? – vize žen o trvale udržitelném životě, 2006 http://www.quovadisfemina.cz

ZNÁTE SVUJ PROSTOR? - organizace komunitního plánování a rozhodování při úpravě vnitrobloku Radhošťská, Praha 2, 2004 http://gaia.ecn.cz/projekty/proj3.html

ARCHA 21 - podpora ekologických mateřských školek, 2003 http://gaia.ecn.cz/projekty/archa.html

MY v 21. století - úprava zahrady v MŠ Karafiát v Klatovech, 2001 http://gaia.ecn.cz/projekty/skolka.html

ČAS je ŽIVOT - rovnost mužského a ženského principu, 2001 http://gaia.ecn.cz/projekty/cas_zivot.html

ŽIVOT NENÍ NA PRODEJ - ženy, děti, příroda jako alternativa k politice Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Světové obchodní organizace, 2000 http://gaia.ecn.cz/projekty/zivot.html#

LETS - Systém výměnných služeb, 1998 - 2004, http://gaia.ecn.cz/projekty/lets.html

EKOLOGICKÁ CESTA do SPOLEČNÉ EVROPY - Vzdělávací programy v ZŠ Hostavice, ZŠ Legerova, Agentura GAIA 1998 http://gaia.ecn.cz/projekty/cesta.html

PENÍZE nebo ŽIVOT - Alternativy ke konzumnímu způsobu života, Agentura GAIA, 1997 http://gaia.ecn.cz/projekty/penize_zivot.html

ZELENÁ OBEC - Výsadba stromů v ul. Lublaňská, Legerova, Wenzigova, Hostavice, 1995 - 1999

http://gaia.ecn.cz/projekty/proj4_5.html

LIBKOVICE ZDAŘ BUH - Analýza důsledku těžby uhlí v severních Čechách, ZK 1997

RůŽE mezi TRNÍM - Ženy v politice a veřejném životě, Zelený kruh, 1995

REALIZACE ZELENÉ STŘECHY v Lublaňské 18, Praha 2, 1995

ZELENÝ DůM - Vyjmutí domu v Lublaňské 18, Praha 2 z privatizace, 1994