ÚSPĚCHY:

    Zájmové

Výstava "Malování bez hranic" v Chodovské tvrzi

Fotografie "Mizející v čase a prostoru" na putovní výstavě "Most k životu"

Příběh "GENIUS LOCI" literární soutěže "Jak jsme si hráli"

Finále Příběhů 20. století Paměti národa

  Profesní

Pečeť kvality projektu You can do it!

    Semináře a genderový audit pro Aktivní ženy Bruntálska

    Tapping Feminine Into Sustainability - workshop pro Asociaci Ashoka v Paříži

    Women and Development - prezentace na Anna Lindh Forum v Marseille

    Rovné šance v praxi - workshopy a přednášky v MVK Vsetín

    Vize žen o trvale udržitelném životě "Quo vadis, femina?"

    Revitalizace vnitrobloku v Radhošťské se zapojením veřejnosti "Znáte svůj prostor?"

    Dopad globalizace na ženy "Život není na prodej"

    Alternativy ke konzumnímu životu "Peníze nebo život?"

   Osvěta na téma: Hodnota domácí práce, Genderově korektní čeština,

Domácí x společenské násilí      

    Analýza dopadu těžby uhlí "Libkovice zdař bůh"  

    Koučing a mentoring na Toulcově dvoře v Praze

    Kampaň pro stromy, výsadba stromů "Zelená obec"

    Kampaň za účast žen na rozhodování "Růže mezi trním"

    Realizace zelené střechy v Lublaňské 18, Praha 2

    Vyjmutí Domu dětí a mládeže a sídla ekologických iniciativ z privatizace

    Happeningy k záchraně Země v Praze a Vsetíně

    Zaměstnání v osobním sekretariátu prezidenta Havla 

    Spolupráce s Chartou77

    Sebevzdělávací

    European Democracy na Folkehojskole v Dánsku

    Buddhist Economy na Schumacher College v UK

    MBA na Sheffield Hallam University a MÚVS

    NGO management, USAID na Floridě a v New Hampshire

    Osobní

    Ashoka Fellowship za ekofeministické aktivity, USA

    Syn Petr, absolvent New York University o Prague, úspěšný podnikatel

    Syn Jan, absolvent Právnické fakulty UK, perzonální ředitel

    Přednáška "Consumer Culture Comes to Central Europe" na Balatonu http://gaia.ecn.cz/gb/consumer.pdf.